Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w msc. Obrzycko, zlokalizowanej na działce  o nr ewid. 523.

Załączniki