Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu  o wydaniu decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji Burmistrza Miasta Obrzycko

Załączniki