Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Obrzycko oraz o prowadzeniu strategicznej oceny o oddziaływaniu na środowisko dotyczącej ww. projektu.

 

Załączniki