Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznych kablowych, słupów linii napowietrznych i linii napowietrznych oraz kablowych w Obrzycku przy ul. Rynek oraz ul. Kilińskiego.

Załączniki