Obwieszczenie Burmistrza Miasta Obrzycko o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wszczętej na wniosek Miasta Obrzycko zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Obrzycko.

Załączniki