Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o zakończeniu postępowania w.s. ustalenia lokalizacji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 738 położonej w miejscowości Obrzycko, ul. Wroniecka.

Załączniki