Zakończenie postępowania w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: usunięcie kolizji planowanego zagospodarowania działki o nr ewid. 626/1, 626/2 z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną na terenie działek o nr ewid. 626/1, 626/2 położonych przy ul. Dworcowej w obrębie miasta Obrzycko.

Załączniki