Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Obrzycko – rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna.

Załączniki