Decyzja kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przedszkola wraz z żłobkiem,
planowanej do zlokalizowania w Obrzycku przy Al. Jana Pawła II 1 na działce nr geodezyjny 253, 185, 184, 183, 301, 254, 173/2.

Załączniki