Decyzja kończąca postępowanie w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz ze złączami kablowymi i kablowo pomiarowymi, planowanej do zlokalizowania w Obrzycku przy ul. Dworcowej oraz ul. Wysokiej na działce nr geodezyjny 626/3, 268, 244, 271, 290.

Załączniki