Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko.

Załączniki