Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim.