Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim.

Załączniki