Odbieranie i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Obrzycko oraz odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych (PSZOK).

Treść ogłoszenia – pobierz
SIWZ – pobierz
Załącznik nr 1 – pobierz
Załącznik nr 2 – pobierz
Załącznik nr 3 – pobierz
Załącznik nr 4 – pobierz
Załącznik nr 5 – pobierz
Załącznik nr 6 – pobierz
Załącznik nr 7 – pobierz
Załącznik nr 8 – pobierz
Załącznik nr 9 – pobierz
Załącznik nr 1 do SOPZ – pobierz
Załącznik nr 2 do SOPZ – pobierz
Załącznik nr 3 do SOPZ – pobierz
Odpowiedzi na przesłane pytania – pobierz
Informacja z otwarcia ofert – pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz
____________________
AKTUALIZACJA 01.12.2020r. – Dodano odpowiedzi na przesłane pytania
AKTUALIZACJA 07.12.2020r. – Dodano informację z otwarcia ofert
AKTUALIZACJA 18.12.2020r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty