Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza przetarg na odbieranie i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Obrzycko oraz odbiór i transport i zagospodarowanie z PSZOK.

Adres strony WWW postępowania – https://miniportal.uzp.gov.pl/

Załączniki:

SWZ 2021 – pobierz
Załącznik nr 1 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 2 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 3 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 4 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 5 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 6 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 7 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 8 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 9 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 10 do SWZ – pobierz
Adres strony WWW postępowania – https://miniportal.uzp.gov.pl/
AKTUALIZACJA – 30 listopada 2021r.
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania – pobierz
Informacja z otwarcia ofert – pobierz
AKTUALIZACJA – 28 grudnia 2021r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz