Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 25.05.2018r. i odwołania I ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 18.06.2018r..

Burmistrz Miasta Obrzycko działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) odwołuje I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek:

 • 756/5 o pow. 0,1055 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/6 o pow. 0,1062 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/7 o pow. 0,1061 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/8 o pow. 0,1060 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/9 o pow. 0,1070 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/10 o pow. 0,1049 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/11 o pow. 0,1059 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/12 o pow. 0,1058 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/13 o pow. 0,1057 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/14 o pow. 0,1057 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/15 o pow. 0,1057 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/16 o pow. 0,1056 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/17 o pow. 0,1059 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/18 o pow. 0,1057 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/19 o pow. 0,1057 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/20 o pow. 0,1055 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/21 o pow. 0,1053 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/22 o pow. 0,1033 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/23 o pow. 0,1031 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/24 o pow. 0,0490 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/25 o pow. 0,0498 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/26 o pow. 0,0668 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/29 o pow. 0,0522 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/30 o pow. 0,0506 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/31 o pow. 0,0497 ha przy ul. Kolejowej,
 • 756/32 o pow. 0,0326 ha przy ul. Kolejowej.

Załączniki