Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza I ustne przetargi nieograniczone na przeznaczenie do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Obrzycku w rejonie ul. Kolejowej i Dworcowej, stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Obrzycko, oznaczonych nr ewid. działki: 756/5, 756/6, 756/7, 756/8, 756/9, 756/10, 756/11, 756/12, 756/13, 756/14, 756/15, 756/16, 756/17, 756/18, 756/19, 756/20, 756/21, 756/22, 756/23, 756/24, 756/25, 756/26, 756/29, 756/30, 756/31, 756/32.

 

Mapa podziału działek – pobierz

Załączniki