Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Obrzycka, oznaczonej nr ewid. działki 441/1 o pow. 0,9204 ha.