Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Obrzycka, oznaczonej nr ewid. działki 848 o pow. 0,3966ha, położonej w strefie terenów rolno-leśnych Obrzycka w rejonie ul. Stawnej.

Załączniki