Ogłoszenie OGŁOSZENIE BURMISTRZ MIASTA OBRZYCKO ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na przeznaczenie do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonych w Obrzycku w rejonie ul. Stawnej, stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Obrzycko.

Załączniki