Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na przeznaczenie do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Obrzycku w rejonie ul. Kolejowej i Dworcowej, stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Obrzycko, oznaczonych nr ewid. działki: 756/5, 756/6, 756/7, 756/8, 756/9, 756/22, 756/23, 756/24, 756/25, 756/26, 756/29, 756/32.

 

Mapa podziału działek – pobierz

Załączniki