Ogłoszenie Burmistrza Miasta Obrzycko o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Obrzycka, oznaczonej nr ewid. działki 848 o pow. 0,3966ha. Działka położona jest w strefie terenów rolno – leśnych Obrzycka w rejonie ul. Stawnej.