OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA OBRZYCKO
O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWOŁANIE NA RZECZOZNAWCĘ
DO SZACOWANIA ZWIERZĄT ORAZ ZNISZCZONYCH
Z NAKAZU ORGANU INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) informuję o możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz, oraz sprzętu.

Wymagania:

  1. miejsce zamieszkania na terenie Miasta lub Gminy Obrzycko,
  2. wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
  3. ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
  4. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego innego niż rolnicze i co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  5. ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcących w zawodach rolniczych i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  6. ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcących w zawodach innych niż rolnicze i posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym,
  7. złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wnioski należy składać do dnia 16 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Obrzycko,
ul. Rynek 19, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 7:00-16:00,
wtorek-środa 7:00-15:30, czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-13:00 na formularzu stanowiącym załącznik do powyższego ogłoszenia.