Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje samorządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku w formie wsparcia.

Załączniki