Ogłoszenie Burmistrza Miasta Obrzycko o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia.

Załączniki