Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza przetarg na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach z terenu Miasta Obrzycko wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w latach 2017-2018.

Aktualizacja: 02.11.2016r.

Dodano – Informacja z otwarcia ofert.

Aktualizacja: 09.11.2016r.

Dodano – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja: 29.11.2016r.

Dodano – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia