Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Obrzycko.

Aktualizacja 03.11.2016r.
Dodano: Informacja z otwarcia ofert.

Aktualizacja 15.11.2016r.
Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja 29.11.2016r.
Dodano – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załączniki