Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na przeznaczenie do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Obrzycku, ul. Kolejowa, oznaczonej nr ewid. działki 756/18 o pow. 0,1057 ha..