Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości działki nr ewid. 148 o pow. 0,8794 ha w pasie drogi ul. Słonecznej o pow. 20m² w obrębie Obrzycka, KW nr 20871.

Cel dzierżawy: prowadzenie działalności gospodarczej. 

Termin dzierżawy: 10 lat.

Załączniki