Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Obrzycku przy ul. Ostrorogskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nt 776 o pow. 0,2375 ha.

Załączniki