Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza III ustne przetargi nieograniczone na przeznaczenie do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Obrzycku w rejonie ul. Kolejowej i Dworcowej, stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Obrzycko, oznaczonych nr ewid. działki:

  • 756/7 o pow. 0,1061 ha,
  • 756/8 o pow. 0,1060 ha,
  • 756/9 o pow. 0,1070 ha,
  • 756/23 o pow. 0,1031 ha,
  • 756/24 o pow. 0,0490 ha,
  • 756/25 o pow. 0,0498 ha,
  • 756/29 o pow. 0,0522 ha.