Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości oznaczonej nr ewid. 622 położonej w Obrzycku przy ul. Stawnej.

Załączniki