Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 621 położonej w Obrzycku przy ul. Stawnej.

Załączniki