Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza nabór na stanowisko pracy: Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta w Obrzycku, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko lub przesłać listem poleconym na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2020r. do godz. 13.00. Decyduje data wpływu do Urzędu.

AKTUALIZACJA – 25 sierpnia 2020r.
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru.