Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownik gospodarczy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta w Obrzycku, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko lub przesłać listem poleconym na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2020r. do godz. 13.00. Decyduje data wpływu do Urzędu.

AKTUALIZACJA – 21.07.2020r.

Informacja o wynikach naboru – pobierz