Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Obrzycko
Treść ogłoszenia – pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz
Załącznik nr 1 – pobierz + plik pdf – pobierz
Załącznik nr 2 – pobierz + plik pdf – pobierz
Załącznik nr 3 – pobierz + plik pdf – pobierz
Załącznik nr 4 – pobierz + plik pdf – pobierz
Załącznik nr 5 – pobierz + plik pdf – pobierz
Załącznik nr 6 – pobierz + plik pdf – pobierz
Załącznik nr 7 – pobierz + plik pdf – pobierz
Załącznik nr 8 – pobierz
Załącznik nr 8A – pobierz
Załącznik nr 9 – pobierz + plik pdf – pobierz
Załącznik nr 10 – pobierz + plik pdf – pobierz

AKTUALIZACJA 12 września 2018r.

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

AKTUALIZACJA – 13 września 2018r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz

AKTUALIZACJA – 20 listopada 2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz