Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zawiadamia o zwołaniu XIV sesji Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 02 lipca 2020r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Obrzycko (II piętro).

Załączniki