Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zawiadamia o zwołaniu XIII sesji Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 27 maja 2020r. o godz. 18.00 w holu Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko (I piętro).

Załączniki