Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Poznaniu II zawiadamia o zwołaniu XII sesji Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 18 maja 2020r. o godz. 17.00 w holu Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko (I piętro).

Załączniki