Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane – „Budowa Publicznego Żłobka „Maluszek – Raniuszek” (w organizacji) w Obrzycku.”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz
Część I SWZ – IDW – pobierz
Część I SWZ – Załączniki nr 1- 7 do IDW – pobierz
Część II SWZ – Wzór Umowy – pobierz
Część III SWZ – OPZ – pobierz
Decyzja pozwolenia na budowę – pobierz
Miniportal Urzędu Zamówień Publicznych – otwórz
AKTUALIZACJA – 01.10.2021r.
Unieważnienie postępowania – pobierz