Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane – „Budowa Publicznego Żłobka „Maluszek – Raniuszek” (w organizacji) w Obrzycku.”

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz
Część I SWZ – IDW – pobierz
Część I SWZ – Załączniki nr 1- 7 do IDW – pobierz
Część II SWZ – Wzór Umowy – pobierz
Część III SWZ – OPZ – pobierz
Miniportal Urzędu Zamówień Publicznych – otwórz

AKTUALIZACJA: 04.08.2021r.

Wyjaśnienia do SWZ – pobierz

AKTUALIZACJA: 06.08.2021r.

Wyjaśnienia do SWZ – pobierz

AKTUALIZACJA: 13.08.2021r.

Zmiana treści SWZ – pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz

AKTUALIZACJA: 20.08.2021r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz

Wyjaśnienia do SWZ – pobierz

Zmiana treści SWZ – pobierz

AKTUALIZACJA: 26.08.2021r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz

Decyzja Starosty Powiatu Szamotulskiego – pobierz

Zmiana treści SWZ – pobierz

AKTUALIZACJA: 08.09.2021r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – pobierz