Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach z terenu Miasta Obrzycko wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w latach 2019 i 2020.
Treść ogłoszenia – pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz
Załącznik nr 1 – pobierz + plik pdf – pobierz
Załącznik nr 2 – pobierz + plik pdf – pobierz
Załącznik nr 3 – pobierz + plik pdf – pobierz
Załącznik nr 4 – pobierz + plik pdf – pobierz
Załącznik nr 5 – pobierz + plik pdf – pobierz
Załącznik nr 6 – pobierz + plik pdf – pobierz
Załącznik nr 7 – pobierz + plik pdf – pobierz
Rozkład jazdy odwozów i przywozów – pobierz

AKTUALIZACJA 12 września 2018r.

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

AKTUALIZACJA – 13 września 2018r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz