Remont ulic w Obrzycku na IV części: Część I – Remont ul. Prusa w Obrzycku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Stawną Część II – Remont ul. Podgórna w Obrzycku o Część III – Remont ul. Mickiewicza w Obrzycku Część IV- Remont Pl. Lipowego w Obrzycku
Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz
SWZ – pobierz
Załącznik nr 1 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 2 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 3 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 4 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 5 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 6 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 7 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 8 do SWZ – pobierz
Załącznik nr 9 do SWZ – pobierz
AKTUALIZACJA – 10.06.2022r.
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ, Załącznika nr 1 do SWZ, Załącznika nr 5 do SWZ – pobierz
Zmiana treści Załącznika nr 1 do SWZ oraz Załącznika nr 5 do SWZ – pobierz
AKTUALIZACJA – 22.06.2022r.
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć – pobierz
Informacja z otwarcia ofert – pobierz
AKTUALIZACJA – 23.06.2022r.
Informacja z otwarcia ofert – pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz