Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Wystarczy, że przystąpi do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Formularz można samodzielnie pobrać z strony www.glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora-2/ , wypełnić i wysłać na adres al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków, dołączając do wysyłki zaadresowaną kopertę i znaczek pocztowy oraz plastikowe zakrętki po butelkach.

Zakrętki zostaną przekazane na cele charytatywne.