Urząd Miasta Obrzycko otrzymał grant w wysokości  100.000 zł z rządowego programu Cyfrowa Gmina. Projekt grantowy realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem realizacji projektu Cyfrowa Gmina jest podniesienie poziomu usług publicznych świadczonych przez Miasto Obrzycko poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu grantowego przewidziano zakup:

  • stacji roboczych wraz z oprogramowaniem
  • serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem
  • zapory do ochrony cyberbezpieczeństwa (firewall)

Dodatkowo zostanie wykonana  diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Realizacja powyższego zadania przyczyni się do rozwiązania bieżących problemów z dostępnością usług publicznych, skróci czas ich realizacji w warunkach wyzwania spowodowanych pandemią COVID-19 oraz wpłynie na zwiększenie poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa urzędu.