PLAN DYŻURÓW RADNYCH MIASTA OBRZYCKO
W 2021 ROKU 

Lp. Data Radni
1 13.01.2021 Monika Kucab
2 10.02.2021 Jan Ryżek, Agnieszka Łopińska
3 10.03.2021 Agnieszka Polarczyk, Alicja Gacek
4 14.04.2021 Urszula Otulakowska
5 12.05.2021 Agata Trzybińska, Monika Szmyt 
6 09.06.2021 Krystyna Tomczak, Maja Wachowiak
7 14.07.2021 Weronika Skarupska
8 11.08.2021 Weronika Skarupska
9 08.09.2021 Adam Szymański
10 13.10.2021 Tomasz Eliks
11 10.11.2021 Jan Ryżek, Agnieszka Łopińska
12 08.12.2021 Krzysztof Piekarski

Dyżury odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Obrzycko w godzinach od 17:00 do 18:00.

Załączniki