PLAN DYŻURÓW RADNYCH MIASTA OBRZYCKO
W 2021 ROKU

Lp. Data Radni
1 01.01.2021
2 09.02.2021
3 09.03.2021 Urszula Otulakowska
4 13.04.2021 Krystyna Tomczak, Maja Wachowiak
5 11.05.2021 Monika Kucab, Monika Szmyt, Agata Trzybińska
6 08.06.2021
7 13.07.2021 Weronika Skarupska
8 10.08.2021 Adam Szymański
9 14.09.2021 Agnieszka Polarczyk, Alicja Gacek
10 12.10.2021 Jan Ryżek
11 09.11.2021 Agnieszka Łopińska
12 14.12.2021 Krzysztof Piekarski, Tomasz Eliks

Dyżury odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Obrzycko w godzinach od 17:00 do 18:00.