W załączniku publikujemy polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w którym to Wojewoda Łukasz Mikołajczyk informuje o czasowym zawieszeniu działalności:

– placówek wsparcia dziennego,

– centrów integracji społecznej,

– klubów integracji społecznej,

– dziennych domów i klubów seniora,

– środowiskowych domów samopomocy,

– warsztatów terapii zajęciowej.

 

Działalność ww. placówek zostaje zawieszona w terminach 12-25 marca 2020 r. na terenie całego Województwa Wielkopolskiego.

Polecenie podlega natychmiastowej wykonalności.

Załączniki