Postanowienie nr 80/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Obrzycko zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020r.

Załączniki