Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego.

Załączniki